Espresso House är kaffekedjan som de senaste åren haft en enorm tillväxt. Från ett litet kaffeställe som öppnade i Lund, Skåne, 1996 är Espresso House idag Nordens största coffee house kedja med över 460 coffee shops runt om i Norden. Träffa Stéphanie Cabrera, Head of Business Intelligence, som väljer Meniga Consumer Analytics för att få koll på marknaden och som ger ovärderlig insikt om Espresso House kunders köpbeteende.

Jenny Edholm

28 May 2020