You can now download your <strong>Få ökad försäljning både online och offline – Läs mer i informationsbroschyren för Meniga Campaign Manager </strong> Product Profile copy:

Browsing Now:
  • Download - Campaign Manager

About this material

Med Meniga Campaign Manager blir kundernas transaktioner värdefull data för marknadsföring. Utnyttja den fulla kraften i performance marketing och datadriven marknadsföring: se transaktionsdata och agera på den direkt i realtid.

Riktade kampanjer i Campaign Manager gör det möjligt att nå de kunder du behöver nå för att ta ditt företag till en ny nivå, förbättra kundlojalitet och uppnå bättre försäljningssiffror än dina konkurrenter.

Transaktionsdata baserade på genomförda köp visar var konsumenterna handlar, hur mycket de spenderar vid varje transaktion och hur ofta de återkommer. 

Meniga gör det möjligt för fler företag och marknadsförare att använda den allra senaste tekniken inom marknadsföring som ökar konsumenternas lojalitet och brand engagement. 

Ladda ner Meniga Campaign Manager product sheet och se hur vi kan hjälpa ditt företag.