You can now download your <strong>Få djupare insikter från dina kunder och konkurrenters data - Läs mer informationsbroschyren för Meniga Consumer Analytics</strong> Product Profile copy:

Browsing Now:
  • Download - Consumer Analytics

About this material

Basera din marknadsföring på kundernas faktiska köpbeteenden, oavsett om de handlar hos dig eller hos dina konkurrenter. 

Återkommer kunderna till dig eller har de den senaste månaden börjat gå till en konkurrent istället? Underpresterar eller överpresterar ditt företag jämfört med dina konkurrenter?

Meniga Consumer Analytics erbjuder ditt företag en anpassad och djupgående månadsrapport som ger en heltäckande bild av kunddemografi, marknadsandelar, genomsnittliga köpbelopp, tider när köp sker, market reach, cross sales och trender inom kundrörlighet i ditt marknadssegment.

Vår unika analys av genomförda köp i alla marknadssektorer ger ditt företag en heltäckande bild av kunderna – hur de beter sig, var de handlar och äter. Baserat på transaktionsdata i realtid kan du fatta de bästa besluten utifrån hur ditt företag presterar i förhållande till konkurrenter i er marknadssektor.