This paper will take you through:

Browsing Now:

    About this material

    รายงานที่จัดทำขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำมุมมองที่เป็นประโยชน์ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับระบบธนาคารดิจิทัลในภาวะวิกฤต ทั้งนี้ เราได้ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้คนต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินส่วนบุคคลมากกว่าครั้งไหนๆ และจะนำเสนอคำแนะนำให้คุณผ่านวิธีดังต่อไปนี้

    • กระบวนการที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อให้มั่นใจว่าระบบธนาคารดิจิทัลของคุณนั้นพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจยุคหลังโควิด
    • ตัวอย่างจากสถานการณ์จริงของการพลิกโฉมระบบธนาคารดิจิทัล อาทิ การเปิดตัวเครื่องมือบริหารจัดการการเงิน ส่วนบุคคล (PFM) และรายงานผลลัพธ์ที่ได้รับ
    • วิธีสานสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับลูกค้าเพื่อสร้างความภักดีและความผูกพันกับธนาคารของคุณแบบตลอดชีพ