Banker har havnet i skuddlinjen grunnet fortsatt investering i fossile brennstoffer. Tiden for bærekraftig banking er nå – av typen som ikke bare lover fordeler for miljøet, men også for bankenes bunnlinjer.

Les innsiktsdokumentet vårt for å forstå karbonbevisst banking.

Det er tydelig at bankene må gjøre det bedre i forhold til klimaendringene. Samlet investerer de fremdeles milliarder i selskaper innen fossile brennstoffer, til tross for advarsler mot å gjøre dette.

Seg i mellom har 35 av verdens største banker forsynt selskaper innen fossile brennstoffer med 2,7 trillioner $ (2 T £) siden Paris-avtalen om klimaendringer ble vedtatt i slutten av 2015, ifølge en rapport fra 2020 fra Rainforest Action Network og fem andre ideelle organisasjoner

Rapportens forfatterne og andre beskrev utlånet som «sjokkerende», og dette oppfordrer forbrukere – blant andre – til å stille banker til ansvar.

I følge gladere nyhetssaker inntar bærekraftig banking en «ny hastegrad», rapporterer Accenture. «Banker føler det fra alle kanter», tilføyer de, noe som medfører en litt forsinket erkjennelse av at «klimaendringer utgjør en dyp, umiddelbar og eksistensiell trussel mot den globale økonomien».

Planeten er allerede 1 °C (1,8 °F) varmere enn i førindustriell tid, mellom 1850 og 1900.Det foreligger en generell oppfatning om at vi kan unngå mer alvorlige virkninger av klimaendringene ved å begrense oppvarmingen til 1,5 °C (2,7 °F).

Å ikke gjøre dette medfører illevarslende konsekvenser, inkludert stigende havnivå, isfrie somre i Arktis, ekstremvær og tap av viltområder, advarer WWF.

For å unngå dette finnes det en global forpliktelse om at vi alle må jobbe sammen for å eliminere utslippene av varmefangende karbon innen 2050 – eller ideelt sett innen 2040.

Banker – som står for såpass mye av klodens økonomi – har en åpenbar rolle å spille. Ikke bare må de sørge for at de investerer i selskaper og saker som fremmer denne globale innsatsen, men de må også hjelpe forbrukerne med å forstå påvirkningen deres på miljøet og skape meningsfulle endringer.

63 % av forbrukerne ønsker at banken skal hjelpe dem med å kompensere for karbonavtrykk

Mens banker begynner å forstå deres egne etiske forpliktelser for å gjøre bærekraftig banking til en prioritet, vil det forståelig nok ulme bekymringer for hva dette kan bety for bunnlinjen.

Det er likevel økende bevis på at bærekraftig banking er bra for forretningene.

En rapport utgitt i 2021 fra Det internasjonale energibyrået og Imperial College i London fant at investeringer i fornybar energi har hatt 367 % høyere avkastning enn fossilt brensstoff siden 2010.

Det betaler seg også innen bankvirksomhet, om enn kanskje på mindre håndgripelige måter. Forbrukere oppfordrer banker til å iverksette tiltak: I følge vår forskning vil 62 % at banken skal gi dem en oversikt over karbonavtrykket deres.

Fordelene for banker som henvender seg til denne kundebasen er klare: økt kundelojalitet og digitalt engasjement samt oppsalg av grønne finansprodukter.

Bærekraftig banking trenger ikke å forutsette store organisatoriske omveltninger. Med Menigas Carbon Insight-verktøy kan du gi forbrukerne akkurat det de ønsker – nøyaktige og praktiske karbonavtrykk – simpelthen ved å koble dette til den eksisterende digitale infrastrukturen din.

Det er et API-basert verktøysett for å tilrettelegge for konvensjonell bevissthet rundt eget karbonavtrykk via digital banking gjennom en sømløs og brukervennlig tjeneste.

I mellomtiden samarbeider Meniga med UNFCCC, som sertifiserer prosjekter i utviklingsland som reduserer, unngår eller fjerner klimagassutslipp fra atmosfæren. Andre kompensasjonsprogrammer kan integreres ved behov.

Det er bærekraftig banking gjort enkelt – for å beskytte planeten og hjelpe banken din med å glede seg over økte forretninger. Forstå flere fordeler ved bærekraftig banking via Carbon Insight-produktprofilen.

Se Menigas Carbon Insight i aksjon