Å gjøre kundene i stand til å forstå hvilken påvirkning de har på miljøet representerer en stor mulighet for banker til å forbedre digitalt engasjement og selge opp grønne produkter. En nøyaktig og praktisk karbonavtrykkskalkulator kan åpne for disse fordelene.

Se hvorfor Carbon Insight er markedets ledende produkt innen grønn banking

Det finnes et stadig voksende antall forbrukere som setter miljøhensyn sentralt i egne livsvalg og kjøpsbeslutninger. I et forsøk på å redusere karbonavtrykket er disse forbrukerne opptatt av å forstå hvilken innvirkning de har på miljøet, og deretter iverksette positive tiltak.

Likevel mangler mange mennesker verktøyene for å forstå og måle virkningen av egne handlinger. Banker står derimot i en unik posisjon for å hjelpe til på dette området, med muligheten til å vise forbrukerne et estimat av det samlede karbonavtrykket basert på utgiftsprofilen deres.

Ved å tilby en viss forståelse av de spesifikke aspektene ved utgiftene som er mest skadelige for miljøet, kan forbrukerne bruke denne informasjonen til å endre pengeforbruket på måter som gjør at de sparer mer penger og bidrar til å beskytte planeten.

Det er en stor mulighet for banker av flere grunner, inkludert:

  • Svar på en klar etterspørsel fra kundene – Det er et raskt voksende behov for denne tjenesten på markedet – mer enn halvparten av EUs forbrukere (57 %) baserer kjøpsbeslutninger på miljøhensyn, viser forskning.
  • Øk digitalt engasjementet av høy kvalitet – Gi kundene en ny og gyldig grunn til å logge inn og engasjere seg på de digitale kanalene dine.
  • Øk salget av grønne produkter – Lag anbefalinger over miljøvennlige bankprodukter for å hjelpe forbrukerne med å minimere karbonavtrykket som en del av den digitale bankreisen.
  • Styrk merkevaren og bygg langvarig lojalitet – Ta et standpunkt for klimaet og gjør ESG til et forretningsmust – for deg og kundene dine.

Det er ingenting som hindrer forbrukere i å bruke en nettbaserte karbonkalkulatorer som gjør dem i stand til å anslå egen påvirkning. Disse kalkulatorene krever imidlertid at brukerne legger inn informasjonen manuelt, og på denne måten motiveres ikke mange til å handle.

Ved å integrere karbonberegning i egne tjenester kan banker gjøre det som i dag er en langt fra perfekt måte å måle miljøavtrykk på til en praktisk løsning.

Med tjenester som Menigas Carbon Insight følger disse estimatene dessuten internasjonalt anerkjente data og standarder.

Kunder får et sanntidsestimat de kan spore over tid. Dette øker bevisstheten rundt deres miljøpåvirkning og henviser dem til måter de kan forbedre seg på – for eksempel ved å anskaffe grønne bankingprodukter.

57 % av forbrukerne i EU baserer kjøpsbeslutninger på miljøhensyn.

Meniga Carbon Insight tilbyr det beste estimatet av forbrukernes transaksjonsavtrykk ved hjelp av datapunkter som transaksjonsbeløp, forbrukskategori med mer.

Kundeinput – sammen med demografiske data og andre eksterne funksjoner – brukes for å øke estimatets nøyaktighet, mens systemet foretar justeringer for flyreiser, offentlig transport og andre lignende utgifter for å opprettholde en pålitelig beregning av karbonavtrykket.

Meniga Carbon Insight støttes av data og det siste innen miljøvitenskap, og gjør det enkelt for deg å hjelpe kundene med å redusere egen påvirkning – noe som gir fordeler både for planeten og forholdet du har til kundene dine.  

For å forstå mer om hvordan Carbon Insight fungerer, kan du lese artikkelen vår om karbonbevisst banking.

Se Menigas Carbon Insight i aksjon