Meniga คือผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชันการธนาคารดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำงานร่วมกับธนาคารกว่า 165 แห่งใน 30 ประเทศทั่วโลกเพื่อยกระดับการบริการธนาคารออนไลน์ และธนาคารมือถือให้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด

นัดหมายเวลาติดต่อล่วงหน้า

ทำความรู้จักกับทีมผู้เชี่ยวชาญ

ทีมของเราภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลเทคโนโลยีด้านการเงินแห่งสิงคโปร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยให้ธนาคารของคุณสามารถกระตุ้นดัชนีความภักดี และอัตราการบอกต่อของลูกค้า

เพิ่มความถี่ในการเข้าสู่ระบบ และเวลาที่ใช้ในช่องทางดิจิทัล

ขยายโอกาสในการเพิ่มยอดขาย และขายพ่วงผลิตภัณฑ์

ทำความรู้จักกับคุณ Kanika

Kanika Mittal หัวหน้าสายงานภูมิภาคของ Meniga หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของเรา คุณ Kanika
พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับคุณในประเด็นระบบธนาคารดิจิทัลระดับโลกในเอเชีย เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรของคุณ

โซนเวลา: สิงคโปร์ (SGT)

ทำความรู้จักกับคุณ Andrew

Andrew Harper หัวหน้าสายงานจัดหาพันธมิตรของรางวัลของ Meniga คุณ Andrew พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับคุณในประเด็นความภักดีแบบยั่งยืนในระบบธนาคารดิจิทัล ระบบธนาคารแบบเปิด และวิธีการกระตุ้นให้ลูกค้าบอกต่อเกี่ยวกับธนาคารของคุณ

โซนเวลา: ยุโรป (CET)

ทำความรู้จักกับคุณ Egill

Egill Ingólfsson ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของ Meniga ผู้รอบรู้เรื่องข้อมูล คุณ Egill พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับคุณในประเด็น ระบบธนาคารดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, AI, การเรียนรู้ของเครื่อง รวมถึงระบบสะกิดและแจ้งเตือน

โซนเวลา: สิงคโปร์ (SGT)

ธนาคารหลายแห่งทั่วโลกเลือก Meniga